Tuesday, August 12, 2008

அறிவிப்பு!

இங்கே இருக்கும் எனது அத்தனை பதிவுகளும், இப்போ இங்கே (http://www.kalaiarasy.com) மாற்றப்பட்டுள்ளன. இனிமேல் இந்த இடத்தில்தான் ஏதாவது பதிவு செய்வேன் (தோன்றினால், தோன்றும்போது).

Wednesday, January 30, 2008

படங்களும், பாடலும்!

இன்று காலையில் மின்னஞ்சலில் ஒரு இணைப்பு வந்தது. அழகழகான படங்களும், கூடவே ஒரு பாடலும். ஆங்கிலத்தில் பாடலைக் கேட்க, பக்கத்தின் கீழ்பக்கம் போங்கள்.

http://www.greatdanepro.com/Chiquitita/index.htm