Wednesday, January 30, 2008

படங்களும், பாடலும்!

இன்று காலையில் மின்னஞ்சலில் ஒரு இணைப்பு வந்தது. அழகழகான படங்களும், கூடவே ஒரு பாடலும். ஆங்கிலத்தில் பாடலைக் கேட்க, பக்கத்தின் கீழ்பக்கம் போங்கள்.

http://www.greatdanepro.com/Chiquitita/index.htm